Telefon: +420 607 766 419

Hlavacz.com  © 2018

Vedení účetnictví

●  zpracování a vedení daňové evidence

●  účetní knihy (peněžní deník, pokladní kniha, knihy faktur přijatých a vydaných, …)

●  pohledávky a závazky - kontrola úhrad, inventarizace

●  majetek - evidence, odpisy, inventury

●  DPH – evidence, přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

●  cestovní náhrady

●  knihy jízd

●  účetní uzávěrka (měsíční, roční)

●  skladová evidence

●  přiznání k dani z příjmů FO

●  přehledy OSVČ – OSSZ, ZP

●  příkazy k úhradě

●  osobní účast při kontrolách – FÚ, OSSZ, ZP

●  poradenství

●  statistické výkazy

Daňová evidence

Vedení daňové evidence pro plátce i neplátce DPH.