Telefon: +420 607 766 419

Hlavacz.com  © 2018

Vedení účetnictví

Daňové přiznání

●  přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů sociálního a zdravotního pojištění

●  přiznání k dani z příjmů fyzických osob - nepodnikatelé

●  přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisků a ztráty a přílohy

●  přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, výpis z evidence

●  přiznání k dani silniční

●  přiznání k dani z nemovitostí

●  poradenství

●  daňová optimalizace

●  zastupování na úřadech