Telefon: +420 607 766 419

Hlavacz.com  © 2018

Vedení účetnictví

●  účetní knihy (účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha, kniha faktur přijatých, kniha faktur vydaných, obratová předvaha, …)

●  pohledávky a závazky - kontrola úhrad, inventarizace

●  majetek - evidence, odpisy, inventury

●  DPH – evidence, přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

●  rezervy, časové rozlišení, zálohy  

●  cestovní náhrady

●  knihy jízd

●  skladová evidence (metoda A nebo B)

●  účetní uzávěrka (měsíční, roční)

●  zpracování daňových přiznání

●  příkazy k úhradě

●  osobní účast při kontrolách – FÚ, OSSZ, ZP

●  poradenství

●  statistické výkazy

●  implementace účetních softwarů

Vedení účetnictví pro plátce i neplátce DPH.

Účetnictví